Jump to content


DeBeek

Member Since 11 Nov 2009
Offline Last Active Today, 15:15
*****

Topics I've Started

Vraagt steeds om te hervatten op positie bij niet .ts files.

4 May 2018 - 12:27

Na update van vandaag 4-5  (6.2RC)  krijg je bij het starten van bestand in een ander formaat dan .ts

steeds de vraag of je het afspelen wilt vervolgen, hervat positie op (zie foto)

Attached File  b.jpg   60.48KB   3 downloads

 

Terwijl de instelling hiervoor op  "Start vanaf begin" staat..

Attached File  a.jpg   242.19KB   3 downloads

 

Met de image van 3-5 werkt het wel goed..


Na update geen films met afwijkende extensie meer in opnamelijst

20 April 2018 - 10:32

Na de update van vandaag (20-4) zijn in de opnamelijst alle opnames met een andere extensie

dan .ts en .iso verdwenen..  staan wel op de Hdd

 

Attached File  2.jpg   74.07KB   5 downloads

Attached File  1.PNG   38.4KB   5 downloads