Jump to content


VU+NL

Member Since 10 Jan 2010
Offline Last Active 11 Sep 2011 12:53
*****

#217688 Partnerbox werkt niet

Posted by VU+NL on 11 September 2011 - 10:10

In plaats van hier te blijven zeuren over hoe erg het wel niet is, ...

Ook een goedemorgen, vriendelijke vriend!

Maar je boodschap is duidelijk: problemen hoeven niet gemeld te worden. Hadden we eerder moeten weten.


#217561 Partnerbox werkt niet

Posted by VU+NL on 10 September 2011 - 13:03

Ik herinner me de uitspraak van Pieter dat Partnerbox "obsolete" is. Maar voor zover mij bekend is er toch echt (nog??) geen alternatief. Ik vind ook dat Partnerbox, of althans de functionaliteit daarvan, tot de meer belangrijke mogelijkheden van E2-systemen behoort.


#217409 Uit lezen waar sat opgeslagen in VU+DUO

Posted by VU+NL on 10 September 2011 - 07:11

Mag ik even een zijstapje maken: blijkbaar gebruik je geen USALS. Mag ik weten waarom niet? Per slot van rekening is dat veruit de meest eenvoudige methode om een motor in te zetten.


VU+ DUO/UNO/Digiality 85cm multifocus-4 X twin-Inverto-LNB's/Triax 88 USALS/Logitech Harmony 300, 555, 600, 900 en1100


#217301 Onstabiele ontvanger

Posted by VU+NL on 9 September 2011 - 19:09

Ik zou het eens zonder atmolight proberen.

Atmolight draait hier al een aantal maanden zonder enig probleem (te veroorzaken).


#217298 Partnerbox werkt niet

Posted by VU+NL on 9 September 2011 - 19:06

Hier gisteren en vandaag exact hetzelfde.


#216907 Skin

Posted by VU+NL on 8 September 2011 - 15:53

We kunnen het ook anders doen: als jij kunt aangeven wat je mist, kunnen we bekijken of het te doen is magic-SD aan te passen. Je wensen moeten natuurlijk ook aansluiten op de opzet en stijl van de skin.


#207786 Hdmi cec

Posted by VU+NL on 24 July 2011 - 18:49

Ja, zou er ergens iets geconfigureerd moeten worden? Op Blackhole zag ik dit nl. wel.

En werkte het daar ook?


#204951 Geen reactie Vu+ na opname

Posted by VU+NL on 1 July 2011 - 15:45

Hoe kan ik dit controleren of eventueel oplossen?

Systemtools installeren: kies de optie epg.dat verwijderen.

Hierin zit het stoppen en starten van E2 opgenomen.


#203690 Hdmi cec

Posted by VU+NL on 19 June 2011 - 19:35

Dat doen ze.


#202469 Wordt Solo ook ondersteund?

Posted by VU+NL on 10 June 2011 - 15:03

Tja dat weten wij ook niet, maar dat zijn jouw woorden...

Ahhh, je bedoelt dat de gebruikers van PLi de verliezers zijn!
OK, dat is duidelijk en sluit aan bij de uitspraak dat PLi er voor PLi is, en niet voor de gebruikers.

Maar omdat Henk uitdrukkelijk "jij" zei, dacht ik even dat het over mij ging.


#202458 Wordt Solo ook ondersteund?

Posted by VU+NL on 10 June 2011 - 13:28

Ik heb heel weinig trek om hier een welles/nietes spelletje van te maken, maar als je dat zo zegt, heb je dus geen idee wat samenwerken is (of althans: wat het kan en zou moeten zijn).
En ik vind het heel merkwaardig dat jij blijkbaar alleen de potentiële problemen daarvan ziet, en niet de winst die behaald kan worden. Als we allemaal alleen maar waren blijven doen wat we altijd deden, reden we nog steeds in Flintstone auto's rond.

Laat het toch eens een keer tot je door dringen dat er ook mensen zijn met andere wensen, smaken en/of ideeën, en dat we niet allemaal hetzelfde willen als éne VU+NL, en al helemaal niet gepushed willen worden naar jouw wensen.
Ennuhh, laat mij lekker in die Flinstone auto rijden.

Hmmm, als ik dat zo lees draai je de zaken helemaal om. Ik heb er juist alle begrip voor dat een ieder anders in het leven staat. En dat jij graag in die Flinstone auto wilt blijven is je goed recht en is je al helemaal gegund. Maar voor die persoonlijke wens, hoef je andere ideeën toch niet als ongewenst weg te wuiven? En al helemaal niet, omdat ik toch meen redelijk duidelijk en simpel te hebben uitgelegd dat juist samenwerken het mogelijk maakt om een ieders wensen te respecteren.
Maar nogmaals: waar geen wil is, is geen weg. En dan zijn we dus allemaal verliezer in plaats van winnaar.......


#202451 Wordt Solo ook ondersteund?

Posted by VU+NL on 10 June 2011 - 13:07

Er is in beginsel niet de drang om alles zo efficiënt mogelijk te doen, omdat 't domweg om een professionele hobby gaat. Er speelt ook mee dat "we er zin in moeten hebben".

Ik denk dat juist dat aspect zwaarwegend zou kunnen meespelen, om eens iets anders te overwegen.Ik denk namelijk dat de voordelen die ik hierboven opsomde, juist alles leuker kunnen maken. En niet alleen voor PLi zelf, maar ook voor de gebruikers van een PLi-image.
En ik bespeur tussen PLi en ViX momenteel juist iets van het zich tegen elkaar afzetten. Ik geloof nooit dat zoiets de zaak leuker kan maken, en alleen maar zonde van de energie is. En natuurlijk: als ik in herinnering roep hoe ViX in het begin omging met het begrip "open source", riep dat alleen maar weerstand op. Ik heb daar zelf ook (gelukkig met enig succes) tegen gevochten. Maar tijden (en houdingen) veranderen (gelukkig) ook, en men gaat daar nu geheel anders mee om.

En laten we nu eerlijk zijn: als je kijkt naar de huidige ViX-images, dan moet je als PLi-er toch ook een beetje trots zijn dat je dat hebt mogelijk gemaakt? En dan zie je toch ook dat er, zonder dat het PLi ook maar een seconde gekost heeft, een image staat dat net even beter is afgewerkt? Dat bedoel ik dan ook met mijn uitspraak dat het eindresultaat er al is. Maar dat dit ook efficiënter en effectiever had gekund.

Maar goed: de eerste voorwaarde voor samenwerken is natuurlijk dat de wil daartoe aanwezig is. En als dat er aan één van beide kanten niet is, houdt het op. En dan is er dus geen win-win-win-situatie, inclusief het voor beide kanten leuk zijn.


#202448 Wordt Solo ook ondersteund?

Posted by VU+NL on 10 June 2011 - 12:32

.....Nee, hopelijk blijft het PLi team nog lang functioneren in de huidige opzet, dat werkt het beste.

Ik heb heel weinig trek om hier een welles/nietes spelletje van te maken, maar als je dat zo zegt, heb je dus geen idee wat samenwerken is (of althans: wat het kan en zou moeten zijn).

Zoals MiLo hierboven al aangaf: een mogelijkheid zou kunnen zijn, om PLi precies dat te laten doen wat zij nu ook doen, en de (al dan niet hardware-specifieke) afwerking door anderen te laten doen. Als je die "anderen" dan ook nog het regelmatig uitbrengen van een stabiele release laat regelen, heb je dus de door mij geschetste win-win-win-situatie:

- Voor PLi: geen tijdrovend detailwerk om het eindproduct op orde te krijgen, terwijl het ontwikkelen en het uitbrengen van nightly's gewoon door gaat (het "we doen het voor onszelf" blijft dus overeind staan);
- Voor ViX omdat zij zich niet meer met het basisimage bezig hoeven te houden;
- Voor de eindgebruiker omdat er een regelmatig geupdate, op de hardware afgestemd image beschikbaar is;
- Voor allen omdat samenwerken tot een efficiënter gebruik van mankracht leidt, waardoor meer vrije tijd overblijft dan wel meer aan bugfinding & resolving kan worden gedaan (synergie).

En het grappige (of eigenlijk moet ik zeggen: het droevige ) is, dat dit nu allemaal wel gebeurt, maar zonder de potentiële synergie te benutten.......

En ik vind het heel merkwaardig dat jij blijkbaar alleen de potentiële problemen daarvan ziet, en niet de winst die behaald kan worden. Als we allemaal alleen maar waren blijven doen wat we altijd deden, reden we nog steeds in Flintstone auto's rond.


#201030 Timeshift springt soms naar het eind

Posted by VU+NL on 28 May 2011 - 04:58

Jammer dat er niemand van Pli reageert op deze post.

Helaas is PLi in het geheel niet geïnteresseerd in timeshift. Ook de reeds lang bestaande problemen met ATS en PTS zijn ondanks lang aandringen, nooit aangepakt.


#184949 AmBX Plugin

Posted by VU+NL on 2 February 2011 - 19:55

I was informed by he plugin maker that Pli does not have "out of the box" support for UDEV and FTDI-SIO. He adviced me to install the FDT-SIO Support, after which the plugin should run nicely.

I tried that, but that went wrong:

opkg install kernel-module-ftdi-sio

Installing kernel-module-ftdi-sio (2.6.18-7.3-r7.3) to root...
Downloading http://downloads.pli-images.org/feeds/openpli-2.0/vuduo/vuduo/kernel-module-ftdi-sio_2.6.18-7.3-r7.3_vuduo.ipk.

Configuring kernel-module-ftdi-sio.

FATAL: Module ftdi_sio not found.

Any idea how to install that modul correctly?