Jump to content


BuGless

Member Since 14 Mar 2012
Offline Last Active 19 Mar 2013 10:15
-----

Topics I've Started

PLi, wat betekent de afkorting eigenlijk?

4 March 2013 - 15:34

Misschien een domme vraag, maar ik zie het nergens in een FAQ staan...
Wat betekent het PLi in OpenPLi eigenlijk?

CrossEPG verwijderen is niet vlekkeloos

26 February 2013 - 07:35

Nadat het pakket CrossEPG weer eraf is, zie ik dat in de menu's hij nog steeds blijft staan. Is dat normaal?

Why not record ECM by default?

12 February 2013 - 13:38

What if we would change the default recording method to descramble but with ECM information?

In theory:
- The amount of extra wasted space is negligible.
- It only adds information which some boxes cannot do anything with, but it shouldn't hurt either (or does it?).
- It puts in extra robustness for those boxes that can make use of the extra information.

Suggested patch:
commit 61e3a4fc877f9fcad610dc6a487492bc68598cf3
Author: Stephen R. van den Berg <srb@cuci.nl>
Date:  Sat Dec 8 23:41:06 2012 +0100

	Record ECM by default.

	It should not hurt (the extra wasted space in the recorded file is negligible
	compared to the total file length), it just increases reliability for those
	boxes that are able to make use of the extra information afterward.

diff --git a/RecordTimer.py b/RecordTimer.py
index 7dfd705..046126c 100644
--- a/RecordTimer.py
+++ b/RecordTimer.py
@@ -110,7 +110,7 @@ class RecordTimerEntry(timer.TimerEntry, object):
 Notifications.AddNotification(Screens.Standby.TryQuitMainloop, 1, onSessionOpenCallback=RecordTimerEntry.stopTryQuitMainloop, default_yes = default_yes)
#################################################################

- def __init__(self, serviceref, begin, end, name, description, eit, disabled = False, justplay = False, afterEvent = AFTEREVENT.AUTO, checkOldTimers = False, dirname = None, tags = None, descramble = True, record_ecm = False):
+ def __init__(self, serviceref, begin, end, name, description, eit, disabled = False, justplay = False, afterEvent = AFTEREVENT.AUTO, checkOldTimers = False, dirname = None, tags = None, descramble = True, record_ecm = True):
 timer.TimerEntry.__init__(self, int(begin), int(end))

 if checkOldTimers == True:
@@ -471,7 +471,7 @@ def createTimer(xml):
 else:
 tags = None
 descramble = int(xml.get("descramble") or "1")
- record_ecm = int(xml.get("record_ecm") or "0")
+ record_ecm = int(xml.get("record_ecm") or "1")

 name = xml.get("name").encode("utf-8")
 #filename = xml.get("filename").encode("utf-8")
diff --git a/lib/python/Screens/TimerEntry.py b/lib/python/Screens/TimerEntry.py
index 05c3e5b..120c1f3 100644
--- a/lib/python/Screens/TimerEntry.py
+++ b/lib/python/Screens/TimerEntry.py
@@ -108,7 +108,7 @@ class TimerEntry(Screen, ConfigListScreen):
 else:
 shutdownString = _("shut down")
 self.timerentry_afterevent = ConfigSelection(choices = [("nothing", _("do nothing")), ("standby", _("go to standby")), ("deepstandby", shutdownString), ("auto", _("auto"))], default = afterevent)
- self.timerentry_recordingtype = ConfigSelection(choices = [("normal", _("normal")), ("descrambled+ecm", _("descramble and record ecm")), ("scrambled+ecm", _("don't descramble, record ecm"))], default = recordingtype)
+ self.timerentry_recordingtype = ConfigSelection(choices = [("descrambled+ecm", _("descramble and record ecm")), ("normal", _("normal")), ("scrambled+ecm", _("don't descramble, record ecm"))], default = recordingtype)
 self.timerentry_type = ConfigSelection(choices = [("once",_("once")), ("repeated", _("repeated"))], default = type)
 self.timerentry_name = ConfigText(default = self.timer.name, visible_width = 50, fixed_size = False)
 self.timerentry_description = ConfigText(default = self.timer.description, visible_width = 50, fixed_size = False)
diff --git a/lib/service/servicedvbrecord.cpp b/lib/service/servicedvbrecord.cpp
index 75355ab..fb2b075 100644
--- a/lib/service/servicedvbrecord.cpp
+++ b/lib/service/servicedvbrecord.cpp
@@ -18,7 +18,7 @@ eDVBServiceRecord::eDVBServiceRecord(const eServiceReferenceDVB &ref, bool isstr
 CONNECT(m_event_handler.m_eit_changed, eDVBServiceRecord::gotNewEvent);
 m_state = stateIdle;
 m_want_record = 0;
- m_record_ecm = false;
+ m_record_ecm = true;
 m_descramble = true;
 m_is_stream_client = isstreamclient;
 m_tuned = 0;

OpenWebIf full remote ET9500 geeft niet thuis

31 January 2013 - 13:00

Als ik op full remote click in OpenWebIf op een ET9500 verschijnt hij niet. Doe ik iets fout, of wat moet ik fixen om dat getoond te krijgen?

SEGV door skinkleur op transparant?

31 January 2013 - 10:15

Ik heb in een testskin de volgende constructie:
<panel position="top" size="*,301" layout="stack">
<de Pig met hoogte 301>
<widget name="timeline_text" position="bottom" size="*,1h" font="Compact"
 borderColor="bg2" borderWidth="2" backgroundColor="transparent"
 foregroundColor="fg2" zPosition="6" />
</panel>
Met
<color name="transparent"	  value="#ff000000" />

Zodra ik bovenstaande probeer, krijg ik iets dat lijkt op een SEGV.
Zet ik de backgroundColor van timeline_text op een andere kleur zonder transparantie (bijv. normaal geel of zwart) dan werkt het naar behoren.

De crash die ik krijg eindigt de ene keer met:
PC: 7707b784
00000000 00000001 7707b76c 76fee70c
00000000 00000000 7f96e6e8 00000001
777e1698 0009376c 000000d0 f0000000
00000000 00000001 00000000 7f96e450
7f96e6e4 77172c7c 00000000 7f96e83c
00000000 00000000 7f96e960 00000001
000011d7 7707b76c 00000083 00000000
771973c0 7f96e5e0 00000001 0054da44
As a final action, i will try to dump a bit of code.
I just hope that this won't crash.
7707b784: 04 00 82 8c 00 04 03 3c 54 00 42 8c 24 10 43 00 17 00 40 10 60 85 99 8f 0c 00 a0 04 20 86 82 8f (end)

De andere keer met:
PC: 76b83784
00000000 00000001 76b8376c 76af670c
00000000 00000000 7faa66b8 00000001
772e9698 0009376c 000000d0 f0000000
00000000 00000001 00000000 7faa6420
7faa66b4 76c7ac7c 00000000 7faa680c
00000000 00000000 7faa6930 00000001
000011d7 76b8376c 00000083 00000000
76c9f3c0 7faa65b0 00000001 0054da44
As a final action, i will try to dump a bit of code.
I just hope that this won't crash.
76b83784: 04 00 82 8c 00 04 03 3c 54 00 42 8c 24 10 43 00 17 00 40 10 60 85 99 8f 0c 00 a0 04 20 86 82 8f (end)

Zo heb ik voorlopig in totaal 5 van die crashdumps verzameld. Zie de bijlage voor de liefhebbers.