Jump to content


charlesduco

Member Since 24 Jul 2012
Offline Last Active 24 Aug 2020 14:32
*****

Posts I've Made

In Topic: Hoe teletekst-ondertitels links uitlijnen in FFMPEG

10 February 2019 - 17:07

Je kan het in twee stappen doen:
 
1) Van TS-container naar MKV-container, het bestand wordt niet kleiner want video en audio worden gewoon gekopieerd

ffmpeg -y -fix_sub_duration -txt_format text -txt_page 888 -i "opname.ts" -c:v copy -c:a copy -c:s srt opname.mkv

 
2) Ondertitels in beeld branden, links uitgelijnd:
 

ffmpeg -y -i "opname.mkv" -vf "subtitles=opname.mkv:force_style='Alignment=Left'" -map 0:v -c:v libx264 -preset slow -crf 18 -map 0:a -c:a libfdk_aac -vbr 5 verkleind.mkv

3) Eventueel meer opties instellen voor de ondertitels zoals lettertype, lettergrootte en kleur

ffmpeg -y -i "opname.mkv" -vf "subtitles=opname.mkv:force_style='Alignment=Left,FontName=HelveticaNeue MediumCond,Fontsize=22,PrimaryColour=&H00E4E4E4'" -map 0:v -c:v libx264 -preset slow -crf 18 -map 0:a -c:a libfdk_aac -vbr 5 verkleind.mkv

In Topic: Nieuwe opzet van satelliet kijken

10 February 2019 - 10:29

Een (duur) programmeerapparaat voor unicable is in principe niet meer nodig: https://github.com/akosinov/unicable


In Topic: Plugin voor Diseqc commando's

13 December 2018 - 09:11

Er is nog geen plugin, maar met volgende broncode kan je wel aan de slag: https://github.com/akosinov/unicable


In Topic: Ondertitels in IPTV streams

7 July 2018 - 09:25

Ik gaat om fragmented WebVTT.
 
Ik heb het werkend op een homebuild OpenPLI
 
Er zijn drie aanpassingen nodig:
- serviceapp aanpassen zodat de master playlist naar exteplayer3 wordt gestuurd met de hls variant id (via argument -P ) zodat exteplayer3 weet welke kwaliteit moet afgespeeld worden.
- exteplayer3 compatibel maken met WebVTT: DONE: https://github.com/c...uco/exteplayer3
- ffmpeg patchen met volgend 2 patches (aanpassingen nodig volgens welke ffmpeg-versie je gebruikt): https://patchwork.ff.../?submitter=180
 
Ik heb patches die werken op ffmpeg master head, voor ffmpeg 3.4 heb ik nog geen werkende patches.


In Topic: Aan de slag met Unicable II LNB's

13 February 2018 - 22:42

Momenteel heb ik nog geen concrete plannen om over te schakelen op JESS of een FBC-tuner. Maar dat moment komt er in de nabije toekomst wellicht wel aan en dan zou het gewoon fijn zijn om die JESS LNB's correct te kunnen configureren met alleen maar een .dsq-configuratiebestand en een Enigma2-ontvanger.
Het lijkt ook helemaal niet zo moeilijk als ik de handleiding van de satellietmeter VAROS 109 mag geloven:
 

DiSEqC Script
Newer multiswitches for single-cable systems are programmable by DiSEqC-signals (like JULTEC
a2CSS series). Usually manufacturers provide special program adaptors and PC-software tools. But
this programming is also possible by this measuring receiver with the DiSEqC-Script function. A set
of DiSEqC commands according EN 50494/50607 can be easily edited in a common texteditor end
saved with the ending .dsq. Appropriate files can you get from the manufacturer (e.g. JULTEC).
These files must be stored on an USB-stick which can be connected to the measuring receiver. The
script function sends the DiSEqC commands line by line over RF-connector to the DiSEqC-Unit.

 
Dus, als ik het goed begrijp, kan je die JESS LNB gewoon configureren door een  .dsq-bestand in te lezen en dan elke lijn (van maximum 16 bytes) naar de dvb frontend te sturen waarop die JESS LNB is aangesloten? Dat zou dan ergens in de EN 50494/50607-standaarden moeten staan?
 
In enigma2 pythoncode, zou dit er dan zo ongeveer uitzien

self.frontend.sendDiseqc('7F04000000')
sleep(0.015)
self.frontend.sendDiseqc('7F1003020302353237382D494E564552')
sleep(0.015)
...