Jump to content


teo1966

Member Since 10 Dec 2007
Offline Last Active Today, 08:46
-----

Posts I've Made

In Topic: smartreader update 1.07

27 June 2020 - 16:47

de oscam server is gisteren weer vastgelopen met de none optie en op een andere usb2.0 poort

heb nu smart001 ipv smart 01 eens kijken en testen als dit helpt

 

met dmesg

 

[   85.206761] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[   85.206799] ftdi_sio 2-3.2:1.0: device disconnected
[   85.213708] ftdi_sio ttyUSB1: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB1
[   85.213750] ftdi_sio 2-3.3:1.0: device disconnected
[   89.814303] random: crng init done
[   89.814312] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 1536.165609] perf: interrupt took too long (2519 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79250
[ 2214.520183] perf: interrupt took too long (3166 > 3148), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63000
[ 3955.717538] perf: interrupt took too long (3963 > 3957), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50250

 

 

[    0.000000] console [tty0] enabled
[    9.756387] usb 2-3.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[    9.776015] usb 2-3.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
[   85.206761] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[   85.213708] ftdi_sio ttyUSB1: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB1

 

[reader]
label                         = smart01
protocol                      = smartreader
device                        = Serial:smart001
services                      = !canal_digitaal_sids_nf
caid                          = 0100
ecmwhitelist                  = 0100@00006A:64
ecmheaderwhitelist            = 800061006A00075C00,800061006A01075C00,803061006A00075C00,803061006A01075C00,810061006A00075C00,810061006A01075C00,813061006A00075C00,813061006A01075C00
detect                        = none
group                         = 1
emmcache                      = 1,3,15,0
blockemm-unknown              = 1
blockemm-g                    = 1
dropbadcws                    = 1
auprovid                      = 00006A
ratelimitecm                  = 4
ecmunique                     = 1
ratelimittime                 = 9000
srvidholdtime                 = 2000
cooldown                      = 30,600

[reader]
label                         = smart02
protocol                      = smartreader
device                        = Serial:smart002
services                      = !canal_digitaal_sids_nf
lb_whitelist_services         = canal_digitaal_sids_ziggo
caid                          = 0100
ecmwhitelist                  = 0100@00006A:64
ecmheaderwhitelist            = 800061006A00075C00,800061006A01075C00,803061006A00075C00,803061006A01075C00,810061006A00075C00,810061006A01075C00,813061006A00075C00,813061006A01075C00
detect                        = none
group                         = 2
emmcache                      = 1,3,15,0
blockemm-unknown              = 1
blockemm-g                    = 1
dropbadcws                    = 1
auprovid                      = 00006A
ratelimitecm                  = 4
ecmunique                     = 1
ratelimittime                 = 9000
srvidholdtime                 = 2000
cooldown                      = 30,600


In Topic: smartreader update 1.07

18 June 2020 - 18:13

dit staat er nu in alleen het vastlopen duurt +- 5 / 7 dagen we wachten af

zal als er weer een vastloper is eens de smartreaders een andere naam geven bv smart001 / smart002 zonder spatie

 

[reader]
label                         = smart01
protocol                      = smartreader
device                        = Serial:smart 01
services                      = !canal_digitaal_sids_nf
caid                          = 0100
ecmwhitelist                  = 0100@00006A:64
ecmheaderwhitelist            = 800061006A00075C00,800061006A01075C00,803061006A00075C00,803061006A01075C00,810061006A00075C00,810061006A01075C00,813061006A00075C00,813061006A01075C00
detect                        = none
group                         = 1
emmcache                      = 1,3,15,0
blockemm-unknown              = 1
blockemm-g                    = 1
dropbadcws                    = 1
auprovid                      = 00006A
ratelimitecm                  = 4
ecmunique                     = 1
ratelimittime                 = 9000
srvidholdtime                 = 2000
cooldown                      = 30,600


In Topic: smartreader update 1.07

17 June 2020 - 16:31

detect
HakenBlau.png parameter depends on setup/programversion

card status (inserted or removed) is detected via a serial device (UART /SCI) handshake input line, called cd, cts, dsr or ring.

detect = cd (default) | cts | dsr | ring | none  
  • "none" means: no detection line connected to the card reader. The card is always detected as being inside cardreader.
  • Inverse detect signal = prefix "!"(eg "detect = !cts")

 

[reader]
label                         = smart01
protocol                      = smartreader
device                        = Serial:smart 01
services                      = !canal_digitaal_sids_nf
caid                          = 0100
ecmwhitelist                  = 0100@00006A:64
ecmheaderwhitelist            = 800061006A00075C00,800061006A01075C00,803061006A00075C00,803061006A01075C00,810061006A00075C00,810061006A01075C00,813061006A00075C00,813061006A01075C00
detect                        = cd
group                         = 1
emmcache                      = 1,3,15,0
blockemm-unknown              = 1
blockemm-g                    = 1
dropbadcws                    = 1
auprovid                      = 00006A
ratelimitecm                  = 4
ecmunique                     = 1
ratelimittime                 = 9000
srvidholdtime                 = 2000
cooldown                      = 30,600

 

heb dit er nu in staan

dan moet deze regel  detect                        = cd

= cd word dan = none


In Topic: smartreader update 1.07

17 June 2020 - 16:18

 

Onderzoek wijst uit dat 2 van de 4 readers wel deze informatie hebben. Het probleem verschuift mee met de hardware indien ik verschillende versies van Linux gebruik SLUGos en WRT. Kortom, mijn inziens direct gerelateerd aan de hardware.... Ik zoek verder


In versie 1.4 is er een nummer gezet genaamd Reader xxx
In versie 1.3 is er geen nummer
In versie 1.7 Moet je het eerst zelf zetten met smartreader_settings17.exe het mag enkel 8 tekens lang zijn . Voor het bruikbaar te maken in oscam dient het de bestaan uit een reeks ascii tekens gevolgd door een spatie en dan een nummer. (de spatie geld als teken)

 

komt hier vanaf

zal een kijken als dat beter werkt zonder spatie heb nu div keren een vastloper op oscam met een ubuntu 18.04 server of is dit een ander probleem ?

 

[ 1616.756085] usb 2-3.5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 1620.171883] usb 2-3.6: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1

 

[ 1688.413330] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[ 1688.425060] ftdi_sio ttyUSB1: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB1


In Topic: smartreader update 1.07

17 June 2020 - 11:21

Al gevonden kijk maar eens een paar bladzijden terug