Jump to content


satlutser

Member Since 24 Oct 2013
Offline Last Active Yesterday, 10:42
-----

Topics I've Started

Crash EPGRefresh

1 October 2021 - 11:23

Beste forumleden,

Vannacht is mijn receiver gecrashed tijdens de uitvoering van de EPGRefresh plugin. Dit gebeurt ongeveer 4 a 5 keer per jaar. EPGRefresh start dagelijks om 05.00 uur en gaat meestal goed. Maar soms dus een crash, altijd om 05.32 uur.

Attached File  enigma2_crash_1633059155.log   19.08KB   8 downloads