Jump to content


edmund

Member Since 20 Jan 2010
Offline Last Active 03 Feb 2023 17:33
-----

Posts I've Made

In Topic: Crash bij sharing externe HDisk tussen 2 Pli boxen

1 February 2023 - 18:10

Briljant! Geweldig heel erg bedankt!


In Topic: Crash bij sharing externe HDisk tussen 2 Pli boxen

1 February 2023 - 17:26

  root@e4hd:~# df -Th

Filesystem           Type            Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p3       ext4          983.7M    190.3M    745.5M  20% /
devtmpfs             devtmpfs      149.3M      4.0K    149.3M   0% /dev
tmpfs                tmpfs          64.0K         0     64.0K   0% /media
tmpfs                tmpfs        1009.5M    260.0K   1009.2M   0% /run
tmpfs                tmpfs        1009.5M    104.0K   1009.4M   0% /var/volatile
/dev/sda1            ext4            3.6T      1.3T      2.1T  39% /media/VIDEO

In Topic: Crash bij sharing externe HDisk tussen 2 Pli boxen

1 February 2023 - 16:31

   root@e4hd:/# /etc/init.d/nfsserver status

/usr/sbin/rpc.mountd (pid 1983) is running...
nfsd (pid 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974) is running...
 
root@e4hd:/#  /etc/init.d/nfscommon status
/usr/sbin/rpc.statd (pid 1958) is running...
 
root@e4hd:/# cat /etc/exports
# /media/hdd/movie      *(rw,no_root_squash,sync)
# /media/VIDEO/movie 192.168.1.141 rw,nolock
/media/VIDEO/movie 192.168.1.141 *
 
Bij de exports heb ik een paar regels geprobeerd, helaas geen koekie.
 
 
 
 
 

In Topic: Crash bij sharing externe HDisk tussen 2 Pli boxen

1 February 2023 - 12:26

Hmm een beetje teleurgesteld dat de toch wel uitgesproken experts  er nu het zwijgen toe doen.


In Topic: Crash bij sharing externe HDisk tussen 2 Pli boxen

28 January 2023 - 11:48

Als je de "mount options" bedoelt... ik kan veranderen wat ik wil maar na "OK" staat alles weer zoals het was en geen verbinding.