Jump to content


littlesat

Member Since 8 Oct 2005
Online Last Active Today, 18:42
*****

Topics I've Started

Technieken van vroeger ;) waar hield je je toen mee bezig

26 October 2019 - 09:26

Vroeger hing een compleet chassis van een tv ofwel aan de nul ofwel de fase....