Jump to content


Frenske

Member Since 12 Feb 2006
Offline Last Active Today, 13:58
****-

Posts I've Made

In Topic: box in infinite loop at start

26 November 2022 - 08:50

For other users it is always interesting knowing how it is solved.


In Topic: CD kaart kan nog maar twee zenders tegelijk decoderen

25 November 2022 - 16:13

Bedank Canal Digitaal of M7 maar.


In Topic: Zgemma H11S

22 November 2022 - 12:12

Da bin ich leider überfragt. 


In Topic: auto backup

19 November 2022 - 13:09

Het bestand timers.xml kan je handmatig terugplaatsen mits Enigma even gestopt is met init 4. Nadat je dat bestand timers.xml weer in de map /etc/enigma2 hebt geplaatst de box weer starten met init 3. Het starten en stoppen doe je met putty of via DCC.


In Topic: UP/DOWNLINK, jaargang 12, nummer 29, 18 november 2022

18 November 2022 - 16:48

Uiteraard ook mijn dank weer. In de haast vergeten.  ;)